ناشر منبع

null انتخاب دکتر مهدی صادقی به عنوان پژوهشگر برتر کشوری
04:55

انتخاب دکتر مهدی صادقی به عنوان پژوهشگر برتر کشوری

در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشوری دکتر مهدی صادقی پژوهشگر و  عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان پژوهشگر برتر  کشور در سال۱۳۹۹ و در گروه علوم پایه انتخاب شد.

در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشوری دکتر مهدی صادقی پژوهشگر و  عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان پژوهشگر برتر  کشور در سال۱۳۹۹ و در گروه علوم پایه انتخاب شد.
دستورالعمل این جشنواره توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیشتر و در مهرماه سال جاری به کلیه دانشگاهها ، پژوهشگاه ها، موسسات پژوهشی، مراکز علمی، وزارتخانه ها، نهادهای علمی در هفت ماده ارسال شده بود که پس از ارسال فرمها و تکمیل دستور العمل از سراسر کشور و بررسی و داوری آنها این انتخاب صورت گرفت.
بر اساس دستورالعمل ارسالی،  مهمترین شاخص‌های انتخاب پژوهشگر برگزیده

- نقش‌آفرینی موثر پژوهشگر در تولید علم (داشتن مقالات کلیدی و کیفی، وضعیت شاخص‌های علمی سنجی، پژوهش در مرز دانش، مرجعیت علمی)

- نقش پژوهشگر در ارتباط با صنعت جامعه، و داشتن طرح‌های پژوهشی داخلی یا خارجی، و تقاضا محور با کارفرمای معتبر

- نقش پژوهشگر در حل مشکلات یا رفع نیازهای کشور