ناشر منبع

null برگزاری کارگاه علمی آموزش ثبت اختراع پیشرفته در پژوهشگاه ژنتیک
10:09

برگزاری کارگاه علمی آموزش ثبت اختراع پیشرفته در پژوهشگاه ژنتیک

کارگاه  علمی آموزش ثبت اختراع پیشرفته با حضور هفتاد نفر از دانش پژوهان، پژوهشگران و دانشجویان در روز سه شنبه نوزدهم آذر ماه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری آغاز به کار کرد.

کارگاه  علمی آموزش ثبت اختراع پیشرفته با حضور هفتاد نفر از دانش پژوهان، پژوهشگران و دانشجویان در روز سه شنبه نوزدهم آذر ماه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری آغاز به کار کرد.
در این کارگاه دو روزه که به همت معاونت فناوری این پژوهشگاه  و کانون پتنت ایران آغاز شده است سرفصل های:
تعریف و بیان اهمیت حقوق ماکیت فکری، تعریف پتنت به عنوان ابزاری برای حمایت از نو آوری های فناورانه، شرایط احراز اختراع به عنوان پتنت، فرآیند ثبت پتنت، بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن، آموزش جستجوی پتنت و معرفی کانون پتنت ایران توسط اساتید و مدرسان کارگاه مورد بحث، مطالعه و بررسی قرارخواهند گرفت، این کارگاه بعد از ظهر روز چهارشنبه 20 آذرماه به کار خود پایان خواهد داد.