ناشر منبع

null فراخوان بورس دوره پسادكتري كوتاه مدت ICGEB در چين

فراخوان
مرکز بين المللی مهندسی ژنتيک و تکنولوژی زيستی(ICGEB)

برنامه بورس دوره فوق دکتری کوتاه مدت در کشور چين

بدينوسيله به اطلاع می ر ساند برنامه بورس بين المللی (IFP) با همکاری ICGEB و وزارت علوم کشور چين برگزار می گردد و مجری آن مرکز ملی توسعه بيوتکنولوژی آن کشور می باشد. اين برنامه شامل دوره فوق دکتری کوتاه مدت در 13 مرکز پژوهشی معتبر کشور چين است و به صورت دوره های 6 ماهه يا 12 ماهه برگزار خواهد شد.

مراکز پژوهشی برنامه در کشور چين
اطلاعات تکميلی از جمله نام مراکز پژوهشی شامل اين برنامه در کشور چين و بورس های ارائه شده هر يک از آنها، شرايط لازم برای متقاضيان هريک از بورس ها، تعهدات افراد بورسيه و اطلاعات تماس جهت برقراری ارتباط با هر يک از مراکز، از طريق آدرس زير قابل دسترسی می باشد.
https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2019/05/DESCRIPTION-OF-CHINESE-LABORATORIES-INVOLVED.pdf
نحوه دسترسی به اطلاعات و فرم تقاضانامه
راهنمای بهره مندی از اين برنامه از طريق آدرسhttps://www.icgeb.org/activities/fellowship/guidelines-and-applications-icgeb-dic-most-international-fellowship-programme-ifp/ قابل دسترسی می باشد.

نحوه ارائه تقاضانامه
علاقمندان می توانند به آدرس فوق مراجعه و نسبت به ثبت نام آنلاين اقدام نمايند.

آخرين مهلت ارسال تقاضانامه
31 مارس و 30 سپتامبر 2020 (مصادف با 11 فروردين و  8 مهرماه 1399)