پيوند ها

 

معرفي كميته


معرفی کمیته نشر

کمیته نشر آثار علمی از معاون پژوهشی (رئیس کمیته)، سرپرست  واحد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (دبیر کمیته)، مدیر مسئول انتشارات، نمایندگان معاونت­ های  پشتیبانی و منابع انسانی و فناوری  و پژهشکده­ ها  (حداکثر سه نفر عضو هیئت علمی آشنا به امور نشر و تحقیق با معرفی معاونت های مربوطه و روسای پژوهشکده ها) و  با حکم معاونت پژوهشی تشکیل می شود. وظیفه اصلی کمیته بررسی آثار رسیده به کمیته بر اساس شیوه نامه­ها و آیین نامه­ های موجود است. آثار رسیده به کمیته پس از بررسی و تایید کمیته بر اساس دستورالعمل­ها و آیین نامه ­های موجود به دو داور ارسال می­گردد. پس از تایید و اخذ مرتبه علمی اقدامات لازم جهت چاپ اثر صورت می­گیرد. تاکنون 38 عنوان کتاب در کمیته چاپ شده و چندین کتاب دیگر در مراحل مختلف داوری، ویراستاری و.... قراردارنند.

ماده 1: خط مشی  و اهداف کمیته نشر آثار علمی:

الف- بستر سازی در زمینه ایجاد و بهبود انگیزه در اعضای هیئت علمی و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیتهای نشر کتاب­های علمی در حوزه زیست فناوری و ژنتیک

ب- جهت ­دهی به تالیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه زیست فناوری و ژنتیک

ج- چاپ و نشر آثار پژوهشگران و دستاوردهای تحقیقاتی آنان در حوزه زیست­فناوری و ژنتیک

د- فراهم کردن زمینه­هاي رشد کیفی و کمی انتشارات پژوهشگاه

ه- شناساندن توانایی­هاي علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به اندیشمندان سایر کشورها از طریق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن ها

و- کمک به دانش افزایی اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثارارزنده ي پژوهشگران و اندیشمندان

ماده 2: وظایف کمیته نشر آثار علمی:

الف- تعین اولویت­ها، خط مشی­ها و سیاست­های نشر در چهارچوب اهداف پژوهشگاه

ب- هدایت پژوهشگران، پدیدآورندگان و مترجمان دانشگاهی به سمت نگارش و تدوین آثار ارزنده علمی

ج- نشر آثار تالیفی اصیل و ترجمه­ای ارزنده اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و سایر مراکز علمی و دانشگاهی

د- تنظیم و تصویب آیین نامه­های اجرایی کمیته نشر آثار علمی

ه- بررسی آثار رسیده به کمیته، تعیین داوران، بررسی و ارزیابی نظر داوران و اظهار نظر نهایی در مورد آثار تالیفی و ترجمه­ای بررسی شده در کمیته

و- انجام امور مرتبط با حقوق مادی و معنوی  صاحبان اثر، داوران و  ویراستاران در چهارچوب آیین نامه اجرایی

ز- تنظیم و نظارت بر عقد قراردادها و نظارت بر حسن اجرای آنها

ح- تصمیم­گیری در خصوص شکل نشر، قطع، شمارگان و تعیین قیمت اثر

ط- تصمیم­گیری و هماهنگی­های لازم برای ویراستاری، نمونه خوانی، صفحه­آرایی، طراحی جلد، ارسال به چاپخانه، صحافی آثار و توزیع کتب منتشره

ی- اخذ شابک (ISBN)،  فیپا، مجوز چاپ، اعلام وصول و انجام سایر مراحل اداری لازم