آثار منتشر شده

 

آثار منتشر شده

لیست کتب موجود  انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

                   

1-    ایمنی زیستی در آزمایشگاه
تالیف: سازمان جهانی بهداشت
ترجمه: دکتر محمود ناطقی رستمی، یحیی سهرابی، مهدی زارع، احمد بقائی؛ ویراستار علمی: سید جمال الدین شاه طاهری؛ زیر نظر عباس صاحبقدم لطفی 
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 263
قیمت: 16000 تومان
شابک: 5-26-8516-964-978

 

2-     عنوان: انفورماتیک پساژنومی

تالیف: مینورو کانه هیسا

ترجمه: دکترمهدی صادقی، مهدی جدلیها، هانیه فلاحتی، عارفه قدسی زاد، سمیرا عسگری

سال انتشار: 1390

تعداد صفحات: 211

قیمت: 11000 تومان

شابک: 978-964-8516-26-9

      

3-عنوان: موجودات تغییر ژنتیکی داده شده: انتقال ژن در گیاهان

تالیف: ایوتورت

ترجمه: دکترعلی هاتف سلمانیان، کریم رحیمی، دکتر دانیال کهریزی

انتشار: 1391

تعداد صفحات: 160

قیمت: 8500 تومان

شابک: 978-964-8516-27-2

     

4-عنوان: زیست شناسی و زیست فناوری دریا

تالیف: دکتر نسرین معظمی

سال انتشار: 1390

تعداد صفحات: 263

قیمت: 12000 تومان

شابک: 978-964-8516-29-6

 

 

 

 

5- عنوان: Il girasole

تالیف: Sattar Tahmasebi Enferadi,  Gian Paolo Vannozzi, Claudio Ferfuia, Maurizio Turi

 انتشار: 1392

تعداد صفحات: 302

قیمت: 20000  تومان

شابک:  978-964-8516-25-8

 

6- عنوان: فرهنگ مهندسی ژنتیک

تالیف: استفن جی. الیور –  جان ام. وارد

ترجمه: دکترمحمد رضا نوری دلویی –  دکترسامیه خسروی نیا – فرهت مجیدفر

سال انتشار: 1373

تعداد صفحات: 336

قیمت: 4000 تومان

 

7- عنوان: روشهای بنیادی کشت یاخته های جانوری

تالیف و ترجمه : دکتر نعمت ا... خوانساری، دکتر مرتضی شمشیری

سال انتشار: 1374

تعداد صفحات: 281

قیمت: 4000 تومان

 

8- عنوان: دانشنامه زیست فناوری و ژنتیک

شورای علمی: دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر علیرضا زمردی پور، دکتر عباس شجاع الساداتی، دکتر علی فرازمند، 

دکتر بهروز قاسمی، دکتر بهمن یزدی صمدی

ناشر: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

سال انتشار: 1387

تعداد صفحات: 2 جلد

قیمت (بهای دوره دو جلدی): 45000تومان 

شابک ج 1: 978-964-5515-06-3         شابک ج 2: 978-964-5515-07-0             شابک دوره: 978-964-5515-03-2

 

9- عنوان: بیوتکنولوژی رهگشای مشکلات بشر در سده بیست و یکم

تالیف: دکتر محمد حسین صنعتی –  نسرین سادات اسماعیل زاده

سال انتشار: 1380

تعداد صفحات: 231

قیمت: 4000 تومان

شابک:964-93266-1-8

 

10- عنوان:  شما و ژنتیک: آموزش همگانی اصول دانش ژنتیک

تالیف:  جان اف جکسون

مترجم: دکتر محمدحسین صنعتی –  علیرضا موجودی –  سکینه عباسی

سال انتشار: 1377

تعداد صفحات: 120

قیمت: 2500 تومان

شابگ: 6-0-90514-964

 

11- عنوان: مهندسی ژنتیک: دست ورزی موجودات زنده

تالیف: الن ترو

مترجم: دکترمحمد حسین صنعتی – دکتر محمود خضاب – 

چکامه عظیم پور

سال انتشار: 1379

تعداد صفحات: 154

قیمت: 4000 تومان

12- عنوان: اصول کاوش ژنوم: راهنمایی برای تهیه نقشه و توالی یابی DNA در موجودات مختلف

تالیف: سیدنی پرایمرز

مترجم: دکترسید مهدی علوی –  دکتر مسعود سلطانی نجف آبادی –

 دکترمحمد علی ملیوبی –  دکتر علیرضا زمردی پور

سال انتشار: 1380

تعداد صفحات: 285

قیمت: 5000 تومان

شابک: 6-2-93266-964

 

12- عنوان: آموزش بیوتکنولوژی در مدارس

تالیف: گروه مولفان منتخب یونسکو

مترجم: دکتر محمد رضا نوری دلوئی –  دکتر سامیه خسروی نیا –  دکتر امیر عباس سامانی – دکتر فرزان مجید فر

سال انتشار: 1373

تعداد صفحات: 396

قیمت:  4000 تومان

14- عنوان: molecular biology & DNA technology

تالیف:  Dr.  Khosrow Adeli

سال انتشار: 1997

تعداد صفحات:     228

قیمت: جلد گالینگور: 6000 تومان         جلد معمولی: 4000 تومان

شابک: 964-90514-0-6